Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ (2)

το υπόλοιπο της σελίδας (τμήμα ... ) .... παρακαλώ μπείτε στον σύνδεσμο

λόγο προβλήματος αντιγραφής η ανάρτηση είναι αρκετά παρακάτω ....

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αθήνα / / 2012ΤΟΥ .................................................................................ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. .......................................................................ΚΥΡΙΟΙΣαν φορολογούμενος πολίτης σας αναφέρω τα κάτωθι :Με τον νόμο
Ν 3723 9/12/2008 άρθρα 2, 3, 4, επί Κ. Καραμανλή δόθηκαν εγγυήσειςκατ αρχήν στις τράπεζες 23 δις
αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων και κεφάλαιακινήσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Κατόπιν
επί Γ. Παπανδρέου δόθηκαν ακόμη 140 δις
για τον ίδιο λόγο όπως φαίνεταικατωτέρω :
N. 3845 6- 5- 2010 άρθρα παράγραφος 15 δισεκατομμύριαΝ. 3864 21- 7- 2010 άρθρα 3 παράγραφος 10 δισεκατομμύριαΝ. 3872 3- 9- 2010 άρθρο 25 δισεκατομμύριαΝ. 3965 18- 5- 2011 άρθρο 19 παράγραφος 30 δισεκατομμύριαΝ. 4031 9-12-2011 άρθρα 60 δισεκατομμύρια 
Και ..... επί κυβερνήσεων συνεργασίας ακόμα 70 δις ευρώ
Ν. 4056 12- 3-2012 άρθρο 21 30 δισεκατομμύρια
Ν.
4079
19- 9-2012
(
άρθρο 1 παράγραφος 1
)
40 δισεκατομμύρια

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 233 Δις = 23 140 70 μέχρι τώρα !!!
α) Το κράτος δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έδωσε ομόλογα για ταανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές τα έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήρανδάνειο σε μετρητά .Αντί όμως να δώσουν ως όφειλαν τα λεφτά στον κόσμο, ( όπως ο νόμος όριζε ), για στεγαστικάδάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα εκτίνασσαν την οικονομία καιτην ανάπτυξη , οι τράπεζες δεν τα έδωσαν και με μέρος αυτών αγόρασαν ομόλογα του ΕλληνικούΔημοσίου με επιτόκιο 4,8% , βάζοντας στην τσέπη την διαφορά επιτοκίου .
Μήπως έκαναν απλά ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ;
β) Τα ομόλογα αυτά είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια .γ) Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνειαπρος την ΕΚΤ, να πάρουν πίσω τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιογια να ακυρωθούν.δ) Για αυτά τα ομόλογα που πήρε η κάθε τράπεζα έπρεπε να είχε δώσει αντίστοιχεςεγγυήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ( κινητά - ακίνητα ) η και να καταβάλει προμήθεια στοΕλληνικό Δημόσιο επειδή αυτό ήταν εγγυητής.Υπεύθυνος για την παραλαβή των εγγυήσεων από τις τράπεζες όπως ο νόμος 3723/08ορίζει, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας Της Ελλάδος .
Επειδή
πριν από λίγες μέρες επέκτειναν την ισχύ του νόμου 3723/08 μέχρι της 31/12/2012για να δώσουν και άλλα δις στις τράπεζες

Επειδή
η αξία των τραπεζών είναι σήμερα κάτω των 3 δις και τα κρατικά ομόλογα πουπήραν οι τράπεζες είναι 233 δις και αν δεν έχουν δώσει εγγυήσεις στην λήξη αυτά ταομόλογα θα πρέπει
 να πληρωθούν από το κράτος ,δηλαδή
εμάς τους φορολογούμενους.
Επειδή
το υπουργείο οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι ενώ το χρέος της χώρας στοτέλος του πρώτου τριμήνου στις 1/3/2012 ήταν 280,29 δις και εντός του δευτέρουτριμήνου διαμορφώθηκε στις 30/6/2012 στα 303,53 δις, δηλαδή αυξήθηκε 23 διςόσα και τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή αρχές του 2009 καιέληγαν αρχές του 2012.Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτά τα ομόλογα οι τράπεζες δεν τα πλήρωσαν στην Ε.Κ.Τ.για να τα φέρουν για ακύρωση, επειδή οι ίδιες ομολογούν ότι έχουν πρόβλημα ρευστότητοςκαι περιμένουν την ανακεφαλαιοποίηση.
 Έτσι το κράτος ή τα εξόφλησε ή τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας τοχρέος κατά 23 δις τα οποία θα πληρώσουμε εμείς με φόρους .
Επειδή
στις 30/8/2012 κατατέθηκε στην βουλή ερώτηση αν τα ανωτέρω ομόλογα είναι ηαιτία αύξησης του χρέους
Επειδή
για το σύνολο των ανωτέρω έχει ξεκινήσει προανάκριση για την διερεύνησηευθυνών και απονομή δικαιοσύνης 
Επειδή
στον προϋπολογισμό του 2012 αναφέρεται ότι
η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ120,9 δις μέσα στο 2012 για τόκους χρεολύσια και ενίσχυση τραπεζών.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Και με απλή λογική, αφού οι ισολογισμοί του κράτους, δηλαδή έξοδα έσοδα, κυμαίνονταιμεταξύ 50-55 δις τον χρόνο τα 120,9 δις θα αυξήσουν το << χρέος >> με δανεικά τα οποίαθα πάρουν ιδιώτες, δηλαδή εσείς οι τράπεζες και θα τα πληρώσουμε εμείς με φόρους.
Με αυτό το συνεχώς αυξανόμενο χρέος, (επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει λεφτά σε λίγουςκαι μέσα σε αυτούς είστε και εσείς, αλλά την υποχρέωση να επιστραφούν αυτά τα λεφτά στουςδανειστές την επιβάλουν στο κράτος, δηλαδή τελικά σε μας που θα τα πληρώσουμε με τουςφόρους ), είναι προφανές ότι η << εξόφληση >> θα γίνει με την μεταβίβαση της κρατικήςπεριουσίας κατ αρχάς και μετά της ιδιωτικής, διότι με τους συνεχείς φόρους αφού πάρουν και τατελευταία μετρητά του λαού, θα πάρουν και τα ακίνητα .
ΖΗΤΩ
εντός
15 ημερών το αργότερο
: 
α
)
Να μου χορηγήσετε κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία ομολόγων που λάβατε στηνκάθε μια από τις ανωτέρω οκτώ περιπτώσεις χορήγησης, ξεχωριστά για την κάθεμια.
β
)
Να μου χορηγήσετε κατάσταση των εγγυήσεων που δώσατε στο Ελληνικό Δημόσιοταυτόχρονα με την παραλαβή από εσάς των ομολόγων που λάβατε.
γ
Να μου απαντήσετε αν πληρώσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καιπαραλάβατε από αυτήν τα ομόλογα που είχατε πάρει από το πρώτο πακέτοενίσχυσης των 23 δις και τις αποδείξεις ότι τα δώσατε πίσω στο ΕλληνικόΔημόσιο προς ακύρωση όπως είχατε υποχρέωση και όριζε ο νόμος που ταπήρατε.
δ
)
Πόση ήταν η προμήθεια που έπρεπε να δώσετε στο κράτος από την συμμετοχή σαςστον ανωτέρω νόμο επειδή έμπαινε εγγυητής ;Την δώσατε και αν ναι, να μου χορηγήσετε τα αποδεικτικά πληρωμής .
ε)
Να μου δηλώσετε αν θα εξοφλήσετε και θα φέρετε για ακύρωση το μερίδιοσας από τα 45 δις τουλάχιστον ομόλογα που έχετε πάρει με τους ανωτέρω νόμους που λήγουν μέσα στο 2013.
Σε περίπτωση που δεν λάβω καμία απάντηση ήδεν μου απαντήσετε έστω και σε ένα από τα ζητούμενα ήστην απάντηση σας λείπει έστω και ένα από τα σχετικά που ζητώ,εντός δέκα πέντε ( 15 ) ημερών,τότε αυτό είναι ομολογία εκ μέρους σας ότι παραβιάσατε τους όρους πουαναφέρονται στους νόμους με τους οποίους πήρατε τα χρήματα και δεν τηρήσατετις δεσμεύσεις σας υποπίπτοντας σε όλα τα κακουργήματα που απορρέουν απόαυτήν την πράξη σας .

Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία, mutatis mutandis, γεννάται καιαστική ευθύνη προς αποζημίωση μου τόσο από την τράπεζα όσο και κάθε ενός απόεσάς ξεχωριστά τα μέλη του ΔΣ, η διεκδίκηση της οποίας θα ξεκινήσει αμέσωςμετά την λήξη της προθεσμίας που έχετε για να μου απαντήσετε .Φυσικά δε ταυτόχρονα θα κατατεθούν και μηνύσεις, καθ ότι εσείς δενκαλύπτεστε από ασυλία.
Ο εξωδίκως δηλώνΕΠΩΝΥΜΙΑ.............................................................................................ΑΦΜ ................................................................ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...........................................................................................ΤΗΛ. ................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου