Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΔΑ ....ψάχνουμε όνομα για την δράση ανά την χώρα ...βοηθήστε...

Συνεχίζεται η προσπάθεια κατασκευής γκρουπ στο Φέισμπουκ, που να συγκεντρώνει όλες τις ομάδες, κινήματα, μέτωπα, κλπ για συνενόηση κοινές-παράλληλες δράσεις και ότι ήθελε προκύψει σε βάση συνενόησης και όχι ανταγωνισμού. Ρίξτε ιδέες ρίξτε μηνύματα. Είναι φρέσκο και χειροποίητο...
Ένα όνομα που παίζει είναι ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ για τη σελίδα.
 
Μάριος Μαρινάκος ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ.
 
Михаил Ангел Το νόημα είναι να το βρίσκει ο άλλος ακόμη και κατα λάθος, να φαίνεται η πρόθεση, να μη μοιάζει σαν ξεχωριστή ομάδα, αλλά τόπος συνάντησης, όπως ήταν η πλατεία συντάγματος, αλλά συνειδητά με κατεύθυνση σε δράσεις ψηφίσματα, δημοψηφίσματα, κλπ.
Ελένη Ματθαίου το "ελεύθερη ελλάδα" δεν είναι κακό αλλά για όσους δεν σκέφτονται και πολύ παραπέμπει σε εθνικισμούς....ίσως κάτι σε "δράσεις ανά την ελλάδα"....."συντονισμένες δράσεις"...."ελλάδα οι δράσεις σου"...."η ελλέδα αντιδρά"....όπου το "ελλάδα" για να πέφτει κανείς και καταλάθος στην σελίδα .....και το δράση γιατί δεν είναι μόνο το μνημόνιο αλλά η ριζική αλλαγή που απαιτείται σε όλα τα επίπεδα...
Μάριος Μαρινάκος ‎"Ελλάδα εν δράσει"    ή και "εν βράσει..."

Οι –κατά Καλούδη- οδηγίες για όσους δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας!


Ανακοίνωση με την οποία υποδεικνύει το πως θα πρέπει να κινηθούν στο εξής όσοι αποφάσισαν να συνταχθούν με το κάλεσμα και δεν πλήρωσαν τέλη για το ΙΧ τους, εξέδωσε ο Γιώργος Καλούδης.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση», αφού υπογραμμίζει ότι 1.200 περίπου πολίτες της Κέρκυρας αποφάσισαν να καταθέσουν 1 ευρώ στο ΤΠΚΔ ως αντίτιμο για το τέλος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους, λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου του νησιού, αναφέρει τα όσα από εδώ και πέρα θα πρέπει να κάνουν και το πως θα πρέπει να αντιδράσουν οι πολίτες αυτοί σε περίπτωση ελέγχου της Τροχαίας ή κλήση από τον Έφορο.

Οι οδηγίες Καλούδη

Α. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ’ ΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
1.Το αποδεικτικό του εξώδικου προς τον Προϊστάμενο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που είναι πλήρης απόδειξη προσφοράς και κατάθεσης του 1 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας, το έχετε τοποθετημένο μαζί με το ασφαλιστήριο στην ειδική θήκη που έχει επικολληθεί εσωτερικά στο τζάμι σας ή το έχετε πάντα μαζί σας σε ένα συρτάρι. Πάντα να έχετε, για λόγους ασφαλείας και μένα αντίγραφο στο σπίτι σας, όπως κανονικά πρέπει να’ χετε, ως εφεδρικό μέτρο αυτοπροστασίας και για τα δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο κλπ, για τη περίπτωση κλοπής κλπ.

1. Μαζί θα’ χετε και τις 2 διατάξεις του άρθρου 20.2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που σας επισυνάπτω, και οι οποίες ρητά ορίζουν ότι:
«Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.» και

«Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου. 1. Οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγή»ς.


Β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

2. Εάν σας σταματήσει τροχονόμος και σας ζητήσει το σήμα θα του μιλήσετε ευγενικά, στον πληθυντικό και θα του δώσετε το εξώδικο πληρωμής 1 ευρώ, θα του πείτε ότι τόσο αξίζουν οι δρόμοι της Κέρκυρας, και θα του ζητήσετε να διαβάσει τους 8 λόγους που αναφέρουμε, και αποτελούν τεκμηρίωση της πληρωμής του 1 ευρώ.
3. Εάν σας πεί ότι θα «γράψει παράβαση», τότε θα του ζητήσετε να σας καλέσει εγγράφως με κληση προς ακρόαση, σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα που θα του δείξετε.
4. Εάν επιμείνει να σας δώσει κλήση, μιλώντας του πάντα ευγενικά και στον πληθυντικό, θα του ζητήσετε να γράψει πάνω στη κλήση την αιτιολογία του δηλ. γιατί απορρίπτει κάθε έναν από τους 8 νομικά και ουσιαστικά βάσιμους λόγους που αναφέρουμε. Θα σας εφοδιάσω και με μία σχετική επιστολή-αίτημα την οποία θα του επιδώσετε και θα σας υπογράψει ότι έλαβε γνώση του αιτήματος και του επιδόθηκε.
5. Εάν παρόλα αυτά επιμείνει και σας γράψει, θα του πείτε ευχαριστώ και θα μου φέρετε την επόμενη ημέρα τη κλήση για να προετοιμαστούμε για τη ποινική δίκη.
Γ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

6. Ο Οικονομικός Έφορος δεν έχει το δικαίωμα να βεβαιώσει κανένα ποσό των ληστρικών τελών κυκλοφορίας σε βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής πριν μας καλέσει γραπτά σε γραπτές εξηγήσεις, δηλ. πριν μας καλέσει με γραπτή κλήση να του εξηγήσουμε τους λόγους που πληρώσαμε μόνον 1 ευρώ.
Εάν τυχόν προχωρήσει σε βεβαίωση χωρίς να μας καλέσει γραπτώς να απαντήσουμε με γραπτό υπόμνημα τότε θα έχει παρανομήσει, θα έχει διαπράξει τα ποινικά εγκλήματα της παράβασης καθήκοντος, της εκβίασης, της καταπίεσης (και ανάλογα με τη περίπτωση και άλλα) θα του υποβάλλουμε μήνυση και θα έχει θεμελιώσει και δικαίωμά μας για αποζημίωση για ηθική βλάβη (ενδεικτικά να ζητήσουμε αποζημίωση 10.000€ ο καθένας).
Σ.χ.τ. με τις υποχρεώσεις του Οικονομικού Έφορου και η ΠΟΛ 1093/2009 (ΝΟΜΟΣ 526221)

7. ΕΆΝ και όταν σας καλέσει γραπτά, με γραπτή κλήτευση να του εκθέσουμε τους λόγους πληρωμής του 1 ευρώ, τότε θα μου φέρετε αμέσως τη κλήση για να συντάξω το Υπόμνημα.
8. Ο Έφορος με βάση το Σύνταγμα και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι υποχρεωμένος να εκδώσει αιτιολογημένη πράξη για έναν από τους 8 λόγους που αναφέρουμε, π.χ. για να προχωρήσει σε βεβαίωση πρέπει στη πράξη που θα εκδώσει να γράψει ότι οι δρόμοι της Κέρκυρας είναι καλοί, ότι το τέλος δεν είναι ανταποδοτικό, κλπ
Εάν γράψει κάτι τέτοιο θα έχει διαπράξει και πάλι παράβαση καθήκοντος κλπ. Και θα του κάνουμε μήνυση και για ψευδή βεβαίωση και θα ζητήσουμε και αποζημίωση.
Εάν ο Έφορος δεν γράψει στη πράξη του τίποτα και πάλι θα έχει διαπράξει παράβαση καθήκοντος, κ.λ.π και η πράξη του θα ακυρωθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια για έλλειψη αιτιολογίας, σύμφωνα με τη πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση μου φέρνετε αμέσως ότι έγγραφο σας δώσουν, για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
Όπως για 5 συνεχόμενα χρόνια έχω και γραπτά δηλώσει, όλες τις ενέργειες, εάν χρειαστούν, τις καλύπτω νομικά σε Δικαστήρια κλπ χωρίς ούτε 1 ευρώ αμοιβή.
Επίσης να ξέρετε, (επειδή κάποιοι αρουραίοι κυβερνητικοί-Μνημονιακοί, για να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας και να αποτρέψουν περισσότερο κόσμο να συμμετάσχει, διέδωσαν σε γνώση τους το αισχρό ψέμμα ότι εγώ δήθεν πλήρωσα τα τέλη), όπως και γραπτά και δημόσια έχω δηλώσει, για 5 συνεχόμενα χρόνια ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Οι χίλιοι διακόσιοι/ες Κερκυραίοι/ες που ανταποκρίθηκαν στο φετινό κάλεσμα, παρά τη τρομοκρατία και τους εκβιασμούς που άσκησαν οι Μνημονιακοί-Κυβερνητικοί, είναι τεράστιος αριθμός.
Χρειάζεται υπομονή. Με υπομονή ο δίκαιος αγώνας μας για τα Νησιά μας θα κερδηθεί.


πηγή

ANONYMOUS ...μερικά φιλμάκια....

Ο χρήστης MrSaraswati3 μεταφόρτωσε πριν από 16 ώρες

Anonymous - It's either them or US! #OpGreece

we are anonymous
we are legion
we do not forgive
we do not forget
expect us!

 • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 έγινε συνδρομητής στο κανάλι GTCGR πριν από 20 ώρες
 • MrSaraswati3Ο χρήστης MrSaraswati3 μεταφόρτωσε Πριν από 1 ημέρα

  Ανώνυμοι - Άν όχι τώρα πότε; (Anonymous - If not now then when?) #OpGreece

  Ειμαστε οι Ανώνυμοι
  Είσαστε οι Ανώνυμοι
  δεν συγχωρούμε
  δεν ξεχνάμε
  Ελληνική κυβέρνηση
  να μας περιμένετε! • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 σχολίασε Πριν από 1 εβδομάδα

  Anon inspiring with greek subs

  , this vid is just to mark that unity is the solution
  .I m a no one ,focus on the message. Voice - Al Pacino film-Any Given Sunday
  Original...
  Ο χρήστης MrSaraswati3 είπε:
  follow us on twitter @AnonOpGreece @AnonGR • MrSaraswati3Ο χρήστης MrSaraswati3 έγινε συνδρομητής στο κανάλι AnonGreece Πριν από 1 εβδομάδα


 • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 σχολίασε Πριν από 1 μήνας

  Fight Club (end)

  awesome scene

  I DO NOT OWN ANY PART OF THIS CLIP ALL RIGHTS RESERVED BY THEIR RESPECTIVE OWNERS.
  Ο χρήστης MrSaraswati3 είπε:
  the end of the eurozone • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 έγινε συνδρομητής στο κανάλι occupythebank πριν από 2 μήνες • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 σχολίασε πριν από 2 μήνες

  Mike Rann - Macedonia is so much greek like the Acropolis

  Mike Rann - Macedonia is so much greek like the Acropolis
  Ο χρήστης MrSaraswati3 είπε:
  @omorfeas οχι αλλα ειναι πρωθυπουργος της νοτιας Αυστραλιας εδω και πολλα χρονια. Ωραιος


 • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 σχολίασε πριν από 3 μήνες

  #OpSupportGreece - Anonymous

  Dear Citizens of the world.

  Greece as we knew it does not exist any more.

  Our governors draw a line in what they call democracy between citizens ...
  Ο χρήστης MrSaraswati3 είπε:
  no justice no peace • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 σχολίασε πριν από 4 μήνες

  Η μεγαλύτερη μπούρδα που ακούστηκε στη Βουλή

  Ο Καρατζαφέρης είπε τη μεγαλύτερη μπούρδα που ακούστηκε στη Βουλή !

  Ούτε από υπολογιστές δεν έχει ιδέα !  -------------------
  Karatzaferis καρα...
  Ο χρήστης MrSaraswati3 είπε:
  @demollyon format καλυτερα • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 σχολίασε πριν από 5 μήνες

  Έγινε η απώλεια συνήθειά μας - Διάφανα κρίνα

  Γλύφω το οξύ απ' τις ρωγμές των χειλιών σου
  και προσπαθώ να σου απαλύνω τον πόνο
  τα χρόνια που περάσανε μ' αφήσανε μόνο
  να ψάχνω την πνοή μου στο ν...
  Ο χρήστης MrSaraswati3 είπε:
  θελω να μαθω να παιζω κιθαρα μονο για να παιξω αυτο το τραγουδι... • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 σχολίασε πριν από 5 μήνες

  ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ : ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΡΡΗΞΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  Συνέντευξη του Παναγιώτη Κουρουμπλή στο Μάκη Μάκκα
  Ο χρήστης MrSaraswati3 είπε:
  πως γινεται μολις παραιτουνται, να λενε την αληθεια;


 • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 έγινε συνδρομητής στο κανάλι freedominfonetwork πριν από 5 μήνες • MrSaraswati3 Ο χρήστης MrSaraswati3 σχολίασε πριν από 5 μήνες

  Police state fears? Cameron calls to disrupt social media during unrest

  The British Prime Minister has vowed that rioters will pay for what they've done, as he addressed Parliament in the wake of clashes that engulfed t...
  Ο χρήστης MrSaraswati3 είπε:
  remember remember the 5th of November!