Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Πρωτοβουλία για τη Συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους (www.elegr.gr)

www.gopetition.com
Συνυπογράφω την έκκληση της πρωτοβουλίας αύτης, όπως αυτή παρατίθεται στον πρόλογο της τρέχουσας συλλογής υπογραφών....
κάντε κλικ στον σύνδεσμο - το κείμενο δεν αντιγράφεται...

Το σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα και τα πρόστιμα που επιβάλλονται


Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

 Το σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα και τα πρόστιμα που επιβάλλονται

Λύση ανάλογη με εκείνη της τακτοποίησης των ημιυπαίθριων σκοπεύει να δώσει στο πρόβλημα των αυθαίρετων κατασκευών, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το σχέδιο νόμου, τα βασικά σημεία του οποίου παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Στο νομοσχέδιο γίνεται διαχωρισμός των περιπτώσεων αυθαιρέτων σε εκείνα που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και στα άλλα, που μπορούν να ρυθμιστούν, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές, που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.).
Μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Η διαδικασία εντοπισμού και περαίωσης της διαδικασίας ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται επίσης πως από την 1η/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται, χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού, που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο, και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Σημειώνεται ακόμη ότι ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μία δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους μηχανικούς προβλέπεται έως και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Για τις περιπτώσεις διατήρησης των αυθαιρέτων, το σχέδιο νόμου προτείνει «τακτοποίηση» για 40 χρόνια των αυθαιρέτων κτισμάτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών και ρύθμιση για 20 χρόνια αυθαιρέτων κτισμάτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.

Για τον υπολογισμό των προστίμων που καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων λαμβάνονται υπόψη:

1. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας.

2. Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου.

3. Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λπ.)

4. Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ' επέκταση ή / και καθ' ύψος υπέρβαση δόμησης / κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή / και οικοδομικής γραμμής).

5. Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς τη χρήση της οικοδομικής άδειας.

6. Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών.

7. Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες).

8. Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ έως 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)

3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος των προστίμων:

Για κατοικίες, σε διάφορες περιπτώσεις:

•ΥΔ (Υπέρβαση Δόμησης) 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ (Τιμή Ζώνης): 1.500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 3.375 ευρώ

•ΥΔ 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση ύψους >20%) - πρόστιμο 5.062 ευρώ

•ΥΔ 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση κάλυψης <20%) - πρόστιμο 4.050 ευρώ •ΥΔ 30 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (α' κατοικία) - πρόστιμο 2.250 ευρώ •ΥΔ 100 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 11.250 ευρώ •ΥΔ 100 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.) - πρόστιμο 8.812 ευρώ •ΥΔ 100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (β' κατοικία) - πρόστιμο 27.000 ευρώ •100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 7.500 ευρώ •100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α' κατοικία, χωρίς άδεια) - πρόστιμο 22.500 ευρώ Για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας), σε διάφορες περιπτώσεις: •Αγροτική μονάδα 1.200 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 24.000 ευρώ •Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 48.000 ευρώ •Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 200.000 ευρώ •Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120 τμ, εντός σχεδίου με ΤΖ: 1.500 ευρώ - πρόστιμο 7.200 ευρώ •Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200 τμ, εντός σχεδίου με ΤΖ: 1.500 ευρώ - πρόστιμο 108.000 ευρώ Επίσης, για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20 τμ προβλέπεται κατ΄ αποκοπήν πρόστιμο ως εξής: •εντός σχεδίου με ΤΖ μικρότερη των 2.000 ευρώ - πρόστιμο 2.000 ευρώ •εντός σχεδίου με ΤΖ μεγαλύτερη ή και ίση των 2.000 ευρώ - πρόστιμο 3.000 ευρώ •εκτός σχεδίου - πρόστιμο 1.500 ευρώ.


Η Ευρωπαική Σύνοδος για το χρέος


        από
πυθάρι
                                                                                                                                             22 Ιουλίου 2011
Η Ευρωπαική Σύνοδος για το χρέος


Ακόμη κι αν οι πιέσεις των δημοσιογράφων οτι επιμήκυνση σημαίνει πτώχευση έμειναν αναπάντητες.
Ακόμη κι αν εξαγγέλθηκαν μέτρα για τα οποία ... δεν υπάρχει θεσμοθέτηση!
Ακόμη κι αν το ποσό που διαθέτει ο μηχανισμός στήριξης της Ευρωζώνης δεν διαθέτει τα αναγκαία ποσά.
Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων και της Κυβέρνησης δεν μπόρεσαν να κρύψουν το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελληνική Οικονομία.
Το οτι προσπαθούν να κρύψουν τη πτώχευση της Ελλάδας από τους 3 οίκους αξιολόγησης οι οποίοι συμμετείχαν στη χρεοκοπία!
Επειδή δεν θα γραφτεί από κανένα μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα θα το γράψουμε εμείς.
Οι συγκεντρώσεις των πολιτών στη νότια Ευρώπη πανικόβαλαν τα κουστουμαρισμένα γερόντια των Βρυξελλών και έβαλαν κόκκινη γραμμή προς στιγμή για περισσότερη επιβάρυνση των λαών.
Αντιλήφθηκαν οτι τα "δόντια τους βρήκαν κόκαλο". Κι έστησαν το θέατρο της "βοήθειας".
Τίποτα δεν αλλάζει στη καθημερινότητα του Έλληνα.
 Πραγματική ανεργία 25%.
Ανεργία στους νέους 50%.
Ανάπτυξη μηδέν.
Αν εννοούν ανάπτυξη τη παροχή του ρευστού στις Τράπεζες για να "ζεσταθούν" οι αγορές για να δούμε ποιοί είναι "οι αγορές" και ποιοί "ζεσταίνονται"
Για πραγματική ανάπτυξη το ρευστό πρέπει να διοχετευθεί σε παραγωγικές μονάδες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ξέρετε πολλές τέτοιες στην Ελλάδα;
Σε καταναλωτικά δάνεια θα πάνε και σε ρεμούλες! Ομολογήθηκε ξεδιάντροπα οτι δεν υπάρχει μηχανισμός για τη φοροδιαφυγή. Πόσο απίθανο φαίνεται σε ένα χρόνο από τώρα να ανακαλύψουν οτι δεν υπήρχε και μηχανισμός ελέγχου στη  παροχή δανείων; Θα ξαναδώσουν δάνειο στον άλλο που μας έλεγε στο "γυαλί" οτι πήρε δάνειο 35.000 € να κάνει επιχείρηση και αντί γι αυτό αγόρασε το αμάξι που ονειρευόταν από μικρός;!
Δεν παράγουμε τίποτα.
Επομένως αυτοί που "ζεσταίνονται" από τις χθεσινές αποφάσεις είναι οι δανειστές που θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους και οι Γερμανογαλλικές εταιρίες που εισάγουμε τα προϊόντα τους!
Όπως επίσης δεν θέλουμε να σκεφτούμε οτι οι ξένοι "'επενδυτές" που θα κάνουν την οικονομική εισβολή θα είναι αυτοί που θα κάνουν χρήση των κεφαλαίων που δανείζεται η Ελλάδα για να εκμεταλλευτούν τον Ελληνικό πλούτο!
Και μέσα σε όλα αυτά έγινε και η πρώτη επίσημη αναφορά στη "ταμπακιέρα": για την ανάγκη μίας Παγκόσμιας Οικονομικής Κυβέρνησης.
Κοντέψαμε να γίνουμε γραφικοί εδώ και 10 μήνες για το στρατηγικό τους στόχο. Τώρα το ακούσατε κι από τους ίδιους.
Τέλος την Ελληνική πολιτεία και το Δημοκρατικό μας πολίτευμα πρέπει να το απασχολήσουν οι δηλώσεις για Διοικητικές πράξεις που προανήγγειλε ο κ. Βενιζέλος και των οποίων η χρήση έγινε από τη Χούντα! Θα περιμένουμε το συντομότερο εξηγήσεις από τη πλευρά του άμα τη επιστροφή στην Ελλάδα.