Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Τα μυστικά του Παρθενώνα
 
www.youtube.com
Μέρος 2: http://www.youtube.com/watch?v=W0XyjFmykVA ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ http://www.bringthemback.org/ Bring them Back! Sing, NOW ...
 
 
 
 
www.youtube.com
Μέρος 3: http://www.youtube.com/watch?v=ycO5tCBaOSg ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ http://www.bringthemback.org/ Bring them Back! Sing, NOW ...
 
 
 
 

www.youtube.com
Μέρος 4: http://www.youtube.com/watch?v=7atj7flzn5g ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ http://www.bringthemback.org/ Bring them Back! Sing, NOW ...
 
 
 
 
 

www.youtube.com
http://www.bringthemback.org/ Bring them Back! Sing, NOW !!! (one minute of your time, can make the difference) http://www.bringthemback.org/ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου