Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

ΜΗΠΩΣ Η κ. ΡΑΪΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ; Η ΒΙΑ Ή Η ΑΠΕΙΛΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ!!!!

Άρθρο 134
Εσχάτη προδοσία
1. Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης: Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιοδήποτε τρόπο το Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα. Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας: α) να παρεμποδίσει κάποιον απ’ αυτούς από την άσκηση της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και β) να μεταβάλει το πολίτευμα του Κράτους.
... 2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαπράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή. γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.
 
 
Γιώτα Γαϊτάνη δεν είναι βουλευτές οι εμπλεκόμενοι
 
 
Elizabeth Pouliou είναι όμως προσπάθεια μεταβολής του πολιτεύματος με άσκηση βίας κατά εκπροσώπων κομμάτων της βουλής!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου