Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Μια κουβέντα στο φατσοβιβλίο για τα χαράτσια....άκρως ενδιαφέρουσα....

Manolis Lamtzidis
Υπεξαίρεση και σε βάρος του οικείου Δήμου, γιατί η ΔΕΗ του "τρώει" το ποσό που προορίζεται για το ΤΑΠ.... Καραμπινάτη....Και σε βάρος της ΕΡΤ , και σε βάρος του Δημοσίου γιατί "τρώει" το ΦΑΠ προκειμένου να γεμίσει το βαρέλι δίχως πάτο, που λέγεται "δημόσιο" χρέος ....Εκτός αν νομίζει κάποιος ότι πρέπει να τη "φάμε" και να ζητήσουμε και "συγγνώμην" απο τον κυριο Βενιζέλο...


 ΕΤΣΙ!!!!!!!!!!!! ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ!!!!!!!!!!! ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ... ΓΙΑΤΙ ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ....
Ρε παίδες δεν είναι υπεξαίρεση, γιατί η αντικειμενική υπόσταση της υπεξαίρεσης απαιτεί ιδιοποίηση του ποσού. Εν προκειμένω, δεν έχουμε ιδιοποίηση. Έχουμε ακριβώς το αντίθετο.
Ενδέχεται να πρόκειται για απάτη αλλά και πάλι, η περιουσιακή διάθεση δεν συνιστά και περιουσιακή βλάβη καθώς με τα χρήματα αυτά φέρεται να εξοφλείται άλλη οφειλή, η οποία επίσης βαρύνει τον πολίτη.
Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει ποινικό σκέλος μια ιδιωτική διαφορά?

Μα το Δημόσιο τα "ιδιοποιείταιί" σε βάρος της ΕΡΤ, των Δήμων και "καταπίνει" το ΦΠΑ... Μία αναφορά στον Εισαγγελέα και θα γελάσουμε καλά...

Μέσω της ΔΕΗ, που την μετατρέπει σε "φοροεισπρακτικό" μηχανισμό

Μανώλη, δυστυχώς το ΣτΕ δεν θεώρησε τη μετατροπή της ΔΕΗ σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό παράνομη ως αντισυνταγματική (ένεκα της δήθεν εξαιρετικότητας του μέτρου).
Επίσης εάν η ΔΕΗ ιδιοποιείται από τους οργανισμούς και τα ΝΠΔΔ που αναφέρεις τότε ο πολίτης είναι ενεργητικά ανομιμοποίητος για την υποβολή μήνυσης.
Κι εγώ θέλω πολύ να βρώ ένα ποινικό σκέλος στην υπόθεση αλλά δεν μπορώ να διακρίνω ποιο μας νομιμοποιεί να υποβάλλουμε μηνύσεις ως πολίτες.

 Είναι όμως οι Δήμοι....

 Οι Δήμοι, ναι, είναι! Και η ΕΡΤ είναι!
Αλλά ελπίζεις ότι θα κινηθούν κατά της ΔΕΗ οι Δήμοι?
Γιατί στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης είμαι πλήρως απογοητευμένος...και δεν πιστεύω τίποτα.

 Ο Δήμος Καλαμαριάς μάλλον ναι...Είναι εξαγριωμένοι με τη ΔΕΗ!

Α, αν είναι έτσι, τότε μακάρι να κινηθούν νομικά! ΜΑΚΑΡΙ!

 Αυτό θα δώσει άμεση ποινική καταδίκη και μάλιστα το ποινικό Δικαστήριο εξετάζοντας παρεμπιπτόντως την συνταγματικότητα του ΕΕΤΗΔΕ και δη νομική βάση που δεν κρίθηκε από το ΣτΕ, θα μπορούσε να διαγνώσει συνολική αντισυνταγματικότητα του φόρου ;) (αφού το Ποινικό είναι τμήμα του Δημοσίου Δικαίου! χοχοχοχο!!! αυτή η εξέλιξη μου αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ!)

 Παθαίνουν μεγάλη ζημιά...Αν δεν κινηθούν να μηνυθούν οι Δήμαρχοι για ΑΠΙΣΤΙΑ....διότι το ΤΑΠ έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα...

Ο μονομερής συμψηφισμός προϋποθέτει, όπως προκύπτει από τις ΑΚ 440,450,451: α) αμοιβαιότητα των απαιτήσεων, β) ομοειδές του αντικειμένου αυτών, γ) ύπαρξη εγκυρότητας και ληξιπρόθεσμο και δ) το επιτρεπτό αυτού. Πέραν αυτών δεν απαιτείται άλλο στοιχείο. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο οι συμψηφιζόμενες απαιτήσεις να έχουν κοινή γενεσιουργό αιτία, ούτε να είναι συναφείς, ισόποσες ή εκκαθαρισμένες.
Εξάλλου, από το γεγονός ότι ο νόμος ρυθμίζει τον μεταξύ δύο προσώπων μονομερή ή αναγκαστικό συμψηφισμό, που επέρχεται, κατά τους όρους των άρθρων 440 έως 452 ΑΚ, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως του ενός από αυτά, δεν αποκλείεται η δυνατότητα αποσβέσεως αμοιβαίων απαιτήσεων με συμψηφισμό, κατόπιν ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ των ενδιαφερομένων μερών. Πρόκειται για το λεγόμενο συμβατικό ή εκούσιο συμψηφισμό, που συνάπτεται με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ).
Περαιτέρω, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης απαιτείται όπως λάβει χώραν ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγματος, που βρισκόταν στην κατοχή του δράστη, πλην όμως δεν αρκεί μόνον αυτό αλλά απαιτείται όπως η ιδιοποίηση είναι και παράνομος. Εάν δεν υφίσταται και το στοιχείο αυτό δεν συγκροτείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος (βλ. ΑΠ 1447/86 Π.Χρ. ΛΖ' 173).
Έτσι, υπάρχοντος και ασκηθέντος νομίμως δικαιώματος συμψηφισμού (440 ΑΚ, 20 Π.Κ.) αναιρείται το παράνομο της ιδιοποιήσεως (βλ. Γάφο Ειδικό Ποινικό τεύχος ΣΤ 68, Μπιτζιλέκης (Μανωλεδάκης) - Ειδικό Ποινικό (2004) σελ. 226, Μυλωνόπουλος Ειδικό Ποινικό (2006) σελ. 206, Καρανίκα Ειδικό Ποινικό τόμ. γ' σελ. 448, Σπινέλη, Ειδικό ποινικό Α' σελ. 91, ΑΠ 742/74 Π Χρ ΚΕ 118, ΑΠ 447/69 ΠΧρ.Κ 18 όπου και σχόλιο Ανδρουλάκη πρβλ ΑΠ 1052/2004 ΠοινΔ 2004 σελ. 939, ΑΠ 195/89 ΠΧρ ΛΘ 765, ΑΠ 531/2002 ΠΧρ.ΝΓ 27) και συνεπώς δεν υφίσταται έγκλημα ιδιοποιήσεως.

Ναι, την απιστία των δημάρων τη βλέπω αλλά μετά την πάροδο τριμήνου και λόγω της παράλειψης της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειάς τους, άλλως λόγω παρόδου τριμήνου σιωπής από την υποβολή αιτήσεως για υποβολή μήνυσης.
Εκεί "τη βλέπω" να στέκεται και την υπεξαίρεση αλλά σε δεύτερο χρόνο :)

 Στην προκείμενη περίπτωση προκύπτει ότι η ΔΕΗ προχώρησε κατόπιν μονομερούς δηλώσεώς της προς εμένα (με τον από εκκαθαριστικό 000.............. λογαριασμό ρεύματος), σε μονομερή ή αναγκαστικό συμψηφισμό, που επέρχεται νομίμως κατά τους όρους ΜΟΝΟ, των άρθρων 440 έως 452 ΑΚ, ότι ο μονομερής ή αναγκαστικός αυτός συμψηφισμός έγινε μεταξύ των απαιτήσεων από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (πιστωτικό του λογαριασμού ρεύματος) και του ΕΕΤΗΔΕ (χρεωστικό του λογαριασμού ρεύματος) ΧΩΡΙΣ να συντρέχουν οι όροι του νόμου, αφού η ανταξίωση που προτείνει η ΔΕΗ (ΕΕΤΗΔΕ) προς συμψηφισμό της δικής μου αξίωσης (πιστωτικό λογαριασμού) ΔΕΝ είναι δική της, αλλά του Ελληνικού Δημοσίου που της έχει αναθέσει απλώς την είσπραξη, δηλαδή ΞΕΝΗ και δεν επικαλείται δε αυτή (ΔΕΗ), ότι το ως άνω Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του οποίου εισπράττει το ΕΕΤΗΔΕ, της ΕΚΧΩΡΗΣΕ την απαίτηση (βλ. σκεπτικό 3386/1999 Εφετείου Θεσσαλονίκης που επικύρωσε η ΑΠ 495/2010), ότι ΔΕΝ προϋπήρξε συμβατικός ή εκούσιος συμψηφισμός, που συνήφθη μεταξύ εμού και της ΔΕΗ με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), αφού ήδη από την 12η Οκτωβρίου του 2011, με Εξώδικη Δήλωσή μου, δήλωσα προς τη ΔΕΗ άρνηση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ, ότι το ΕΕΤΗΔΕ συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η η οποία το αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο, ότι η ΔΕΗ δεν έχει για το ΕΕΤΗΔΕ το δικαίωμα συμψηφισμού σε σχέση με την απαίτηση από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ούτε από κάποια εξουσία που της παρέχεται από το νόμο [αθρ. 53 Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α΄/03-10-2011)], ούτε από τη μεταξύ μας σύμβαση, ούτε άλλο νόμιμο δικαίωμα, ότι η οφειλή μου από το ΕΕΤΗΔΕ ποσού 147 ευρώ (ανεξόφλητη 1 από 2 δόσεις από τον έναντι λογαριασμό υπ’ αριθμ. 0040...........), όφειλε να αναγραφεί ξεχωριστά, σε άλλο πεδίο του λογαριασμού (με ονοματοθεσία θεματικού πεδίου «ανεξόφλητο ποσό για ΕΕΤΗΔΕ από προηγούμενο λογαριασμό σας»), δεδομένου ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο μονομερής ή αναγκαστικός συμψηφισμός της απαίτησης από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με την απαίτηση από το ΕΕΤΗΔΕ, ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν τίθεται θέμα εγγύησης της ΔΕΗ για την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ στο Δημόσιο, αφού ο νόμος προβλέπει ότι αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η α) οφείλει να προβεί στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή και δεν το επαναχορηγεί μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, β) αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η Δ.Ε.Η., αφού διαγράψει τον υπόχρεο καταναλωτή, γνωστοποιεί τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και δ) αν δεν ζητηθεί η διακοπή της σύνδεσης, επιβάλλεται σε βάρος της Δ.Ε.Η. και υπέρ του Δημοσίου, πρόστιμο ίσο με το τέλος που δεν καταβλήθηκε προσαυξημένο κατά 25% και συνεπώς, τυχόν ισχυρισμός περί νόμιμου ίσως συμψηφισμού με την απαίτηση από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (στην περίπτωση που εγώ δεν αποδώσω το ΕΕΤΗΔΕ), χωρούσε μόνο, εφόσον η ΔΕΗ υποχρεούταν εκ του νόμου να αποδώσει στο Δημόσιο το ΕΕΤΗΔΕ (όχι υπό τη μορφή προστίμου), οπότε όφειλε προεχόντως να αποδώσει το ως άνω ποσό στο Δημόσιο και ακολούθως να διεκδικήσει την απαίτησή της αυτή.

 νομικοι ακουστε τωρα κ εναν ΠΟΛΙΤΗ... ΕΓΩ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΞΑΙΡΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... ΑΣ ΕΙΝΑΙ Κ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!!

 Θανάση θα σου πουν αφενός ότι ιδιοποίηση δεν υπάρχει αφού αφενός δεν αρνούμαστε την καταβολή του πολίτη και αφετέρου δεν ιδιοποιηθήκαμε το πράγμα αλλά το αποδώσαμε στο Δημόσιο. Κατά τρίτο λόγο απαιτείται η ιδιοποίηση να είναι παράνομη και εν προκειμένω δεν είναι παράνομη, αφού προβλέπεται από νόμο και μέτρο που κρίθηκαν αμφότερα συνταγματικά και μάλιστα εξαιρετικού χαρακτήρα.
Εξάλλου το παράνομο του συμψηφισμού μπορεί να κριθεί μόνο από αστικό δικαστήριο. Επομένως προαπαιτούμενο της ποινικής διώξεως είναι η διάγνωση από το πολιτικό δικαστήριο για παράνομη απόπειρα συμψηφισμού.

Η αντισυμβατική συμπεριφορά της ΔΕΗ δεν παράγει απαραίτητα αδικοπραξία, τουλάχιστον όχι μέχρι τη διακοπή του ρεύματος. Μπορεί η συμπεριφορά της να συνιστά έγκλημα συγκεκριμένης διακινδυνεύσεως (έκθεση) και προς τα εκεί τείνω να καταλήξω...

Όχι Μάριε πρόκειται για καραμπινάτη υπεξαίρεση. Διάβασε το νομικό σκεπτικό του εξωδίκου. Το αν ο συμψηφισμός είναι νόμιμος ή όχι κρίνεται από το ποινικό δικαστήριο. Εεννοείται ότι κρίνεται και από το αστικό, στην περίπτωση που ο εναγων επικαλείται αδικοπραξία (υπεξαίρεση σε συνδιασμο με 914 ΑΚ) οπότε θα κριθεί αστικά πλέον η ύπαρξη αδικοπραξίας και το αίτημα της ικανοποίησης της ηθικής βλάβης. http://db.tt/g8V8kTJi

 Θα το διαβάσω φίλε. Ξέρεις ότι σου έχω εμπιστοσύνη αλλά την υπεξαίρεση τη φοβάμαι πολύ. Απαιτεί και άμεσο δόλο και ιδιοποίηση, που νομίζω ότι δεν τα έχουμε "καθαρά" διαγνώσιμα.
Κρατάω το θέμα της υπερξαίρεσης και θα κοιτάξω λίγο τα εγκλήματα αφηρημένης και συγκεκριμένης διακινδύνευσης, μήπως μας εξυπηρετεί και η δική τους αντικειμενική υπόσταση.

 Επιπλέον υπάρχει ευθύνη της διοίκησης για πράξεις που ζημίωσαν τη ΔΕΗ , στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αγωγή καταναλωτή για υπεξαίρεση από ΠΑΡΑΝΟΜΟ συμψηφισμό και σε συνδυασμό με το 914 του επιδικαστεί αποζημίωση για την ηθική του βλάβη. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο της ΔΕΗ καθώς και κάθε ένας μέτοχος ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ έχει δικαίωμα ευθείας αγωγής κατά της διοίκησης που αποδεδειγμένα ζημίωσε τη ΔΕΗ...

 Έχεις περιθώριο να κρατήσεις το εξώδικο 24 ώρες ή το έστειλες ήδη? Για να προλάβω να διαβάσω λίγο μήπως και του κολλήσουμε και κάτι ακόμα?

 Σκέφτηκα ότι η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και η επιθετική εμπορική πράκτική είναι ιδιαίτερα αδικήματα του νόμου περί ανταγωνισμού. Μήπως να βάζαμε στο παιχνίδι κόντρα στη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους?o AMESOS δόλος προκύπτει καραμπινατη εάν έχει προηγηθεί εξώδικη δήλωση κατά ΔΕΗ με την οποία ΑΡΝΕΙΤΑΙ να πληρώσει ΕΕΤΗΔΕ και δηλώνει ρητά ότι τα λεφτά πάνε στην κατανάλωση ρεύματος. Οπότε αρνείται εκούσιο συμψηφισμό. Αν μετά η ΔΕΗ συμψηφίσει , προχωρά σε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ συμψηφισμό. Αυτός όμως είναι επιτρεπτός ΜΟΝΟ για ΔΙΚΗ ΤΗΣ απαίτηση (ηλ. ρευμα) και οχι για ΞΕΝΗ (ΕΕΤΗΔΕ). Πρόκειται όπως φαίνεται για δεμένη υπεξαίρεση . Δες στο blog ημερομηνια. Εχει φυγει εδω κ πολυ καιρο
 
 
Α, ναι! Μα αυτό είπα εξ αρχής! Ότι απαιτείται να έχει προηγηθεί εξώδικη όχληση προς τη ΔΕΗ που να της γνωρίζουμε ότι δεν καταβάλλουμε ΕΕΤΗΔΕ! Τότε ναι, σύμφωνοι, υπάρχει άμεσος δόλος και η πράξη είναι υπεξαίρεση και μάλιστα, κατά τρόπο που είναι ο ορισμός της υπεξαίρεσης! ;)
 
 
 Εδώ λοιπόν φίλε σηκώνει τρελές αγωγές...Που θα τελεσιδικησουν σε χρόνο που κανείς από δαύτους δεν θα μπορεί να ποντάρει σε δικανικό συλλογισμό επηρεασμένο ακούσια θα πω, από την ταραγμένη περίοδο που διανύουμε... Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΤΟΥΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
 
 
 ΕΤΣΙ!!!!!!! και τον ΤΡΕΛΟΟΟΟ δεν μπορουν να τον ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ... ολους μπορουν να τους σταματησουν εκτός ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΕΛΟΥΣ...
 
 

 Ασε τους τρελλους στην τρελλα τους. Και ο δικο μας Δημαρχος και οι δημοτες Αργυρουπολης-Ελληνικου ειμαστε ολοι τρελλοι και κινηθηκαμε νομικα εναντια στη ΔΕΗ
 
 
 
Αριστείδη όπως βλέπεις υπάρχουν και επιστήμονες που σκέφτονται και δεν παπαρολογούν και είναι ταγμένοι στο πλευρό των αδικημένων. Συγχαρητήρια σε όλους σας και σε σένα Αριστείδη που έβαλες την φυτιλιά......
 
 
 ειστε αψογοι!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! συγχαρητηρια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου