Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

"ΟΧΙ" - "NO" - "NEIN"


‎"Όχι" σημαίνει αντίσταση. Ενωνόμαστε κάτω από αυτό το μήνυμα. Ενάμιση χρόνο τώρα, βουλιάζουμε ως χώρα, εξαιτίας των επιλογών κυβέρνησης και τρόικας. Δεν θέλουμε άλλη δήθεν σωτηρία. Κρεμάμε όλοι στα μπαλκόνια μας ένα λευκό πανί που να γράφει ΟΧΙ, ξεκινώντας αυτή την Δευτέρα, με κορύφωση την 28η Οκτωβρίου και για όσο χρειαστεί λέμε ένα νέο ΟΧΙ. * Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία κίνηση άνευ κο...μμάτων κάτι το οποίο σκοπεύουμε να τηρήσουμε πάση θυσία κ χωρίς εξαιρέσεις. * ------------------------------------- If not now, then when? If not us, then who? “NO” means resistance. We are uniting under this message. One year and a half now, Greece is sinking because of the choices of the governmental party and the troika. We do not want any more of this allegedly salvation. We are all hanging from our balconies a white flag saying NO, starting this Monday, with the pick on our national holiday on the 28th and for as long as it takes we are saying a new NO! ------------------------------------- Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? "No" significa resistencia. Nos unimos bajo este mensaje. Durante el último año y medio nos hundimos como país, por culpa del gobierno y de la Troika. No queremos otra supuesta salvación. A partir de este lunes, colgamos en nuestros balcones una tela blanca que pone NO, acción que culmina el 28O y decimos un nuevo "NO" por el tiempo que sea necesario. ------------------------------------- Se non adesso, qaundo? Se non siamo noi, chi? “OXI” (NO) significa resistenza. Uniamoci sotto questo messaggio. Da un anno e mezzo ci seppelliamo come paese, a causa delle scelte del nostro governo e della “Troika”.Non desiseriamo più una falsa salvezza. Appendiamo tutti ai nostri balconi uno striscione bianco con la scritta “OXI” (NO),a partire da Lunedi 24/10 per la giornata della festa nazionale del 28 di Ottobre e fino a quando sarrà necessario a dire NO! ------------------------------------- Wenn nicht jetzt wann? Wenn nicht wir wer sonst? "OXI" (nein) bedeutet widerstand. Wir vereinen uns unter diesem motto. Seit eineinhalb jahren gehen wir als land unter, wegen der entscheidungen der regierung und der troika. Wir wollen keine weitere angebliche rettung. Wir hängen alle an unsere balkone ein weisses tuch auf den steht "OXI" (nein). Ab montag mit höhepunkt den 28 Oktober und so lange es dauert sagen wir ein neues "OXI" (nein)!Δείτε περισσότερα
Σελίδα: Αρέσει σε 1.052.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου